сервиз

ЕНСИС ООД и ЕКО

24 апр.

2023

ЕНСИС ООД започна реконструкция на газовите съоръжения на 9 от обектите на гръцката верига от бензиностанции " ЕКО". Цел на реконструкцията е гарантиране на безопасната и безаварийна работа на газовите съоръжения в процеса на експлоатация. Чрез изцяло разработена от ЕНСИС софтуерна система, базирана на програмируеми контролери Siemens и инсталираните датчици и задвижки, се следи пожарната безопасност, увеличаване на съдържанието на пропан-бутан в околната среда и в резултат автоматизирано се предприемат действия по спиране на газовите съоръжения и пожарогасене. Системата "Gas Protect" притежава възможност за отдалечен достъп,увеличава сигурността и безопасността на работа на съоръженията под налягане.

ЕНСИС ООД е сертифицирана за изграждане и сервизиране на съоръжения под налягане.

За повече информация,моля свържете се с нас на +359 2 920 35 41 или www.nsys.bg