сервиз

Цени

Ценова листа на "ЕНСИС" ООД валидна от 01.03.2022г. до следваща промяна.

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас в работно време (от 9:00 ч., до 18:00 ч.): 45.00 лв. без ДДС

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас извън работно време (от 18:00 ч. до 9:00 ч.): 67.50 лв. без ДДС

•Цена за изготвяне на блок-схема: 60.00 лв. без ДДС

•Цена за техническо съдействие при проверка с БИМ: 64.00 лв. без ДДС

•Цена за техническо съдействие при проверка с НАП и БИМ: 96.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за пренос на данни през GPRS (СИМ карта): 84.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за софтуерно приложение OilSysService: 72.00 лв. без ДДС

•Цена за транспортните разходи за изминат километър от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно, находящ се в гр. София, ул. "Васил Кънчев" № 26 Г до местонахождението на техническите устройства, описани в Чл.1 от настоящия договор. Транспортните разходи се отчитат с двустранен сервизен протокол, в който са отразени реално изминатите разстояния в километри: 0.75 лв. без ДДС, но не по-малко от 45 лв. без ДДС в работно време и 0.85 лв. без ДДС, но не по-малко от 67.50 лв. без ДДС извън работно време

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 30.00 лв. без ДДС

•Цена за наем на оборудване: В зависимост от оборудването съгласно запитване.

•Цена на резервни части и консумативи: Съгласно спецификация и вид на вложените части описани в сервизен протокол.