сервиз

"АДМИРАЛ ОЙЛ" ЕООД - Бензиностанция София ж.к. Надежда

Реконструкция на бензиностанция "АДМИРАЛ ОЙЛ" гр. София.

Извършени дейности:

  • Доставка на колонки Wayne Helix 6000 за светли горива
  • Доставка на колонка Wayne Helix 1000 за пропан-бутан
  • Доставка и монтаж на система за работа на самообслужване OilSys Self Service
  • Подмяна на тръбни разводки и монтаж на полиетиленови тръби ECOFLEX на CGH Belgium
  • Подмяна на тръби за пропан-бутан с полиетиленови тръби Thermoflex на CGH Belgium
  • Изграждане на система за улавяне на бензиновите пари ЕТАП 2
  • Изработка на нова електрическа инсталация на технологичното оборудване
  • Проверка на СУБП Етап II