сервиз

ЛТ ОЙЛ - с. Коиловци - област Плевен

"ЕНСИС" ООД е доставчик на оборудването на бензиностанция ОМИКС - гр. София.

Извършени дейности:

  • Доставка на колонка Wayne
  • Доставка на оборудване SIHI за пропан-бутан
  • Доставка на тръбопроводи за светли горива
  • Доставка на тръбопроводи Thermoflex за пропан-бутан