сервиз

ЕНСИС МОБИЛЕН СКЕНЕР ZEBRA KIT

ЕНСИС МОБИЛЕН СКЕНЕР ZEBRA KIT

       ZEBRA KIT е преносим терминал с четец за баркодове. Той опростява създаването на някои документи, като например доставка, поръчка, ревизия и др.

 

ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ 

       Заявката за доставка на стоки се извършва чрез обхождане на рафтовете и сканиране на бар кодовете на етикетите или на самите стоки. Така се ускорява процеса на заявка за стоки и се дава възможност за аналитично предложение за заявка на количества. 

 

ДОСТАВКА НА СТОКИ

       Доставката на стоки може да бъде по предварителна заявка, наречена планирана доставка, като и на принцип на моментна поръчка.

       Планираната доставка позволява да заредите всички планирани доставки в четеца и да изберете Заявка за доставка. Следва бързо сканиране на стоките, като в края програмата изписва липсващите или доставените в повече стоки. 

       Непланираната доставка позволява да създадете списък на доставени стоки без предварителна заявка, а на момента на сканирането им. Това Ви позволява да сте гъвкави, като сканираните стоки се добавят в списък и се отделят новите бар кодове и се подготвят за въвеждане.

 

ПРОВЕРКА НА ЕТИКЕТИТЕ И ПЕЧАТ 

       Тази опция съдържа три функции заедно. Функцията "Проверка" ZEBRA KIT ще покаже името на стоката, наличността и продажната й цена. Това позволява да проверите произволно само по етикета състоянието на дадена стока. Втората функция Ви позволява да запазите кода в списък, който след това се качва в програмата за отпечатване на етикети в BackOffice. Това създава списък за отпечатване на нови етикети. Третата функция е създаването на списък, който да послужи за преоценка на стоките от подаден списък в склада.

 

ПОРЪЧКА

1. Може да се поръча само устройството;

2. Може да се поръча устройството, заедно със софтуера;

3. Устройството може да се поръча под наем за 24 часа или повече за извършване на ревизия или друга операция.

 

Можете да поръчате комплект ZEBRA при Вашия специализиран сервиз!