сервиз

TIMM ELEKTRONIK - Germany

Водещ разработчик и производител на висококачествена технология за безопасност и сигурност „Произведено в Германия“ за областите на интелигентната защита от експлозии и възобновяемата енергия. От 1963 г. нашите продукти гарантират най-високо ниво на безопасност и сигурност за хората, околната среда и операционните системи.