сервиз

Паста за измерване ниво на вода Kolor Kut

Реактив за проверка наличието на вода в резервоарите за гориво.

Подходяща за проверка на резервоари с Бензин, Дизел, Керосин, Тежки масла и Лубриканти.

Полага се реактив върху еталонната линия, която се пуска до дъното на резервоара. Реактива сменя цвета си на местата, на който контактува с вода и Ви предоставя визуална индикация за височината на стълба вода.

Брошура на продуктовата гама KOLOR KUT