сервиз

Картов четец с клавиатура и дисплей

CRK2-12 е универсален контролер, предвиден за отдалечен монтаж и комуникация с  ЕСФП. Посредством RS485 може да се монтира отдалечено. Дисплеят може да визуализира съобщения, изпратени от софтуер на по-горно ниво. Посредством клавиатурата може да бъде въвеждана информация. Към CRK2-12 е възможно да се свържат безконтактни четци. Контролерът притежава настройки за адрес, както и за други параметри, в зависимост от разработката. Подходящ е за монтиране в ЕСФП на самообслужване, отдалечено оторизиране на системи.

CRK2-12 брошура