сервиз

Картов четец с клавиатура и дисплей

CRK2-12 е универсален контролер, предвиден за отдалечен монтаж и комуникация с  ЕСФП. Посредством RS485 може да се монтира отдалечено. Дисплеят може да визуализира съобщения, изпратенни от софтуер на по-горно ниво. Посредством клавиатурата може да бъде въвеждана информация. Към CRK2-12 е възможно да се свържа безконтактни четци. Притежава натройки за адрес, както и за други параметри, в зависмост от разработката. Подходящ е за монтиране на ЕСФП на самообслужване, отдалечено оторизиране на системи.

CRK2-12 брошура