сервиз

ИКУНК

Интегриращото комуникационно устройство за наблюдение и контрол следи средствата за измерване в данъчния склад и предава информация към сървър на Агенция Митници.