сервиз

USB ключ

NSYS USB КЛЮЧ е HID устройство ,базирано на стандартен USB интерфейс,което не се нуждае от драйвери и може да се използва със всички операционни системи-Windows,Linux,Mac OS и т.н.Това го прави лесен за употреба и на много ниска цена.

Всяко NSYS USB КЛЮЧ устройство съдържа уникална в световен мащаб хардуерна идентификация за разработчици.

HID е непроменима ID,която се записва в устройството по време на производството.Друга ID на устройството се предоставя също на разработчиците за разграничаване на различните клиенти.